marca 04

Kielce dn. 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO.08/2014/47 z dn. 13.02.2014 na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu języka niemieckiego dla 180 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 5 różnych lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego w ramach projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu [...]

Autor Fundacja CEL

lutego 21

Kielce, dn. 21 lutego 2014 r. Fundacja Centrum Europy Lokalnej ogłasza zapytanie na wyłonienie Wykonawcy, który zaoferuje usługę przeprowadzenia egzaminu, w wyniku którego 5 uczestników/uczestniczek szkoleń komputerowych ECDL Start uzyska Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) w ramach projektu pn. „Podnieś kwalifikacje – sukces gwarantowany!”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program [...]

Autor Fundacja CEL

lutego 21

Kielce, dn. 21 lutego 2014 r. Fundacja Centrum Europy Lokalnej ogłasza zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) w ramach projektu pt. „Podnieś kwalifikacje – sukces gwarantowany!”. Załączniki: Treść zapytania Załącznik 1 – Formularz ofertowy - pobierz Załącznik nr 2 - Wzór wykazu zrealizowanych usług - pobierz Załącznik 3 – Wykaz osób [...]

Autor Fundacja CEL

lutego 20

Kielce dn.20.02.2014r. Rozeznanie rynku numer 25/2014/42  na przeprowadzenie szkolenia „Innowacyjna przedsiębiorczość” w ramach projektu „Z sukcesem Ci do twarzy”  Treść zapytania - pobierz Załączniki: Zał. nr 1 - Formularz oferty - pobierz  Zał. nr 2 - Wykaz przeprowadzonych szkoleń/wykładów/warsztatów/prezentacji - pobierz

Autor Fundacja CEL

lutego 13

Kielce, dn. 13 lutego 2014 r. Fundacja Centrum Europy Lokalnej ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu języka niemieckiego dla 180 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 5 różnych lokalizacji na terenie woj. świętokrzyskiego. Załączniki: Treść zapytania - pobierz Załącznik 1 – Formularz ofertowy - pobierz Załącznik 2 – Wzór wykazu zrealizowanych usług - pobierz Załącznik 3 – Wzór [...]

Autor Fundacja CEL

lutego 05

Kielce dn. 05.02.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 14/2014/40 Z DNIA 09.01.2014 Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Do [...]

Autor Fundacja CEL

lutego 03

Kielce, dn. 03.02.2014 W związku z wezwaniem Wykonawców do  dodatkowych wyjaśnień Fundacja Centrum Europy Lokalnej wydłuża termin ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania do dnia 05.02.2014 do godz. 15.00

Autor Fundacja CEL

stycznia 28

Kielce, dn. 28.01.2014 W związku z wezwaniem Wykonawców do  dodatkowych wyjaśnień Fundacja Centrum Europy Lokalnej wydłuża termin ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania do dnia 03.02.2014 do godz. 14.00

Autor Fundacja CEL

stycznia 27

Kielce dn. 27.01.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY DLA ZAPYTANIA NR 13/2014/40 Z DNIA 07.01.2014 Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Do [...]

Autor Fundacja CEL

stycznia 24

Kielce dn. 24.01.2014 W związku z wezwaniem Wykonawców do  dodatkowych wyjaśnień wydłużamy termin ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania do dnia 27.01.2014 do godz. 14.00

Autor Fundacja CEL

Theme Tweaker by Unreal